Dyrenyheter

Utenriksdepartementets aspiranter lærer om landbruks- og matsektoren (Veterinærinstituttet)

Utenriksdepartementet gjennomfører hvert år et introduksjonskurs, som skal gi deres nye aspiranter … (Veterinærinstituttet)

Dyrenyheter

Miljødirektoratet har etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (Norge) gitt fylkesmennene … (Norsk Ornitologisk Forening)

Miljødirektoratet har etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (Norge) gitt fylkesmennene beskjed om å starte arbeidet med identifisering og utvelgelse av konkrete områder som er aktuelle for senere vern. Våtmarker er særlig dårlig dekt av vern i Norge, samtidig som de er under stort press. Svømmesnipa (bildet) er en typisk våtmarksart. Hvilke områder mener du […]

Dyrenyheter

Faktisk sprer feil om NOAH og hundeloven (NOAH – for dyrs rettigheter)

NOAH er svært skuffet over at Faktisk.no skriver direkte feil om NOAH, og gir sterkt villedende informasjon om hundeloven. (NOAH – for dyrs rettigheter)

Dyrenyheter

Åholmen naturreservat på Andøya i Nordland er ett av våre aller fineste naturområder, viktig for et (Norsk Ornitologisk Forening)

Åholmen naturreservat på Andøya i Nordland er ett av våre aller fineste naturområder, viktig for et mylder av våtmarksfugler, flere sterkt truet. Miljøvernavdelinga – Fylkesmannen i Nordland sitt arbeid med å tette dreneringsgrøfter og restaurere området gleder oss enormt. Vi trenger å restaurere mye mer våtmark for å sikre naturmangfoldet og ett stabilt klima inn […]

Dyrenyheter

Faktisk skriver feil om NOAH og hundeloven (NOAH – for dyrs rettigheter)

NOAH er svært skuffet over at Faktisk.no skriver direkte feil om NOAH, og gir sterkt villedende informasjon om hundeloven. (NOAH – for dyrs rettigheter)

Dyrenyheter

DET STORE BLÅ – Kjell Inge Røkke har lagt fram planer om en 200 meter høy skyskraper på Fornebu. Et (Norsk Ornitologisk Forening)

DET STORE BLÅ – Kjell Inge Røkke har lagt fram planer om en 200 meter høy skyskraper på Fornebu. Et byggverk der plasseringen vitner om en skremmende uvitenhet om eller ignoranse for vår natur, og hva som risikerer å skje dersom byggverket «Det store blå» skulle bli virkelighet. Dette skriver Håkan Billing i NOF OA. […]

Dyrenyheter

Har du startet opp med vinterforingen? Ulike fuglearter har ulike typer favorittmat, så ved å … (Norsk Ornitologisk Forening)

Har du startet opp med vinterforingen? Ulike fuglearter har ulike typer favorittmat, så ved å variere mattilbudet kan du forvente flere arter på fuglebrettet. Tipsene finner du her! url Er du riktig heldig får du kanskje besøk av den vakre stillitsen! Foto: Randi Irene Volden Bli medlem hos oss http://www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/ (Norsk Ornitologisk Forening)

Dyrenyheter

Mange fugler små forsvinner med «Det store blå»

Kjell Inge Røkke har lagt fram planer om en 200 meter høy skyskraper på Fornebu. Et byggverk der plasseringen vitner om en skremmende uvitenhet om eller ignoranse for vår natur, og hva som risikerer å skje dersom byggverket «Det store blå» skulle bli virkelighet.

Dyrenyheter

Mange fugler små forsvinner med «Det store blå» (Norsk ornitologisk forening)

Kjell Inge Røkke har lagt fram planer om en 200 meter høy skyskraper på Fornebu. Et byggverk der plasseringen vitner om en skremmende uvitenhet om eller ignoranse for vår natur, og hva som risikerer å skje dersom byggverket «Det store blå» skulle bli virkelighet. (Norsk ornitologisk forening)

Dyrenyheter

Dyrevernalliansen søker digital markedsfører (Dyrevernalliansen)

Dyrevernalliansen er i vekst. Vi søker derfor en skrivefør videoredigerer til en 100% stilling til kommunikasjonsavdelingen. Vi ser etter deg som er opptatt av dyrevelferd og har bakgrunn fra digital markedsføring.  (Dyrevernalliansen)