– Livet i verdens hav er utsatt for en alvorlig krise. Skal vi løse utfordringene med klimakonsekvenser, forsøpling og tap av arter og leveområder, må vi handle nå. Norge bør ta initiativ til et globalt havfond, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond. Mandag 12. mars møtes regjeringen på Hurdal for å legge prioriteringene for statsbudsjettet i 2019. WWF Verdens naturfond … (WWF-Norge)