Vår Fuglefauna 1-2018 når i disse dager fram til leserne. Som forsiden tilsier har vi fokus på … (Norsk Ornitologisk Forening)

Vår Fuglefauna 1-2018 når i disse dager fram til leserne. Som forsiden tilsier har vi fokus på Årets fugl 2018 – tjeld. Du kan også lese om at platanlønna ødelegger gode fugleskoger og hvordan havørna på nytt fikk fotfeste i Rogaland. Vi går i dybden på storskarv og laksand – er de en trussel mot fiskebestander i innlandet? Det er mye mer lesestoff å finne i bladet. Etter en lang og hard vinter vi … (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar