Lappmeisen er uvanlig i Sør-Norge, og den vesle hekkebestanden har en østlig utbredelse med Hedmark som det viktigste fylket. I nyere tid har den beskjedne sørnorske hekkebestanden vært i rask tilbakegang, kanskje er det bare 50-150 par igjen i Sør-Norge. Her får du en statusrapport fra Hedmark.