Viktig poengtering fra Roy Mangersnes! – Vi jaktar mykje, og vi høgg skogen der hønsehauken og hubroen lever. Dette er fuglar som jaktar mink. Sånn sett kan ein seie at mennesket er ubalansen i naturen, seier han. http://www.nationen.no/article/okolog-vil-bruke-rovdyr-for-a-fa-bukt-med-villmink/ (Norsk Ornitologisk Forening)