De raske klimaendringene er her, og de vises best i arktiske strøk. NRK skriver at den arktiske våren kommer opptil 16 dager tidligere enn for ti år siden. For fuglene gjelder det å henge med, både trekktider og utbredelse kan bli påvirket. Fotoet viser svømmesnipe, som gjerne hekker langt mot nord og i fjellheimen. https://www.nrk.no/viten/den-arktiske-varen-kommer-opptil-16-dager-tidligere-enn-f … (Norsk Ornitologisk Forening)