Vær en superhelt Ola Elvestuen! For mange truede arter i Norge er det et behov for å få sammenstilt kunnskapen om trusler, slik at det kan foreslås og iverksettes konkrete tiltak som begrenser en negativ utvikling. Handlingsplaner med redningstiltak trengs. Hele 2 355 arter er truet i Norge. Likevel har Miljødirektoratet så langt bare utarbeidet handlingsplaner for 13 av dem. Gjennom vårt innspill … (Norsk Ornitologisk Forening)