5. mars sendte NOF en forespørsel til regjeringen der vi bad dem om å starte utfasingen av blyammunisjon. Etter at EU har satt i gang prosesser for å hindre spredningen av bly, samtidig som det er kommet nye undersøkelser som dokumenterer skadevirkningene på bl.a. kongeørn, er handling påkrevd. Vi er spent på svaret Ola Elvestuen! Klima- og miljødepartementet (Norge) Foto: Tormod Amundsen http://w … (Norsk Ornitologisk Forening)