Det gjenstår å gjennomsøke området for enkeltdyr. Om det faktisk er det siste dyret med CWD, vil ti… (Veterinærinstituttet)