Omsorgen for fugler er mer en gave enn en plikt. Nå på våren står de gode opplevelsene i kø. Men når regnskapet skal tas, er det seriøse spørsmål knyttet opp til fuglegledene. Rengjøring av stærkassene før årets hekkesesongen har også en alvorlig undertone. Fuglene er mer enn en interesse. De har egenverdi og viktige funksjoner i naturen. Dessuten forteller de oss om hvordan vi forvalter naturen p … (Norsk Ornitologisk Forening)