Det viser en rapport om forbruk av antibiotika til oppdrettsfisk og rensefisk i perioden 2013 til 20… (Veterinærinstituttet)