Det brukes fortsatt lite antibiotika til oppdrettsfisk i Norge (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det viser en rapport om forbruk av antibiotika til oppdrettsfisk og rensefisk i perioden 2013 til 20… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar