Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Miljøagentene vil i 2018, 2019 og 2020 arrangere Oppdrag Fuglekasse, og har nylig lansert en ny hjemmeside for prosjektet. Kjøttmeis, svarthvit fluesnapper, stær og tjeld er fokusarter i år. Besøk Oppdrag Fuglekasse!