I Norge har man påvist skrantesjuke på 18 villrein i Nordfjella, som ligner på den Nord-Amerikanske … (Veterinærinstituttet)