CWD-funn i Finland ligner ikke Nordfjella-typen (Veterinærinstituttet)

Annonser:

I Norge har man påvist skrantesjuke på 18 villrein i Nordfjella, som ligner på den Nord-Amerikanske … (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar