Senterpartiet har fremmet et forslag om en rekke endringer i rovviltpolitikken. Partiet ønsker … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Senterpartiet har fremmet et forslag om en rekke endringer i rovviltpolitikken. Partiet ønsker bl.a. å senke terskelen for skyting av kongeørn for å redusere tapet av beitedyr. Forslaget er ikke formålstjenlig, og rammer en allerede sårbar kongeørnbestand. NOF har bedt de øvrige politikerne om å stemme mot. Nå må råkjøret mot kongeørna stanses! Foto: Bjørn Erik Hellang Ola Elvestuen Klima- og milj … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar