Bra at Arne Nævra tar opp spørsmålet om spredning av blyammunisjon i naturen, med henvisning til de (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Bra at Arne Nævra tar opp spørsmålet om spredning av blyammunisjon i naturen, med henvisning til de dokumenterte skadevirkningene på bl.a. kongeørn. Vi er spente på hva klima- og miljøminister Ola Elvestuen svarer, og om han vil jobbe for et nødvendig totalforbud. Klima- og miljødepartementet (Norge) https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.