Statsbygg feirer at Veterinærbygget på Campus Ås har fått tak og vegger på plass med kranselag for … (Veterinærinstituttet)