I dag lanseres endelig Oppdrag Fuglekasse! Naturvernforbundet, Miljøagentene og Norsk Ornitologisk Forening inviter deg til å delta i en stor nasjonal dugnad for å hjelpe fuglene, og samtidig ønsker vi å spre naturglede, kunnskap og engasjement om livet til fuglene og de utfordringene de møter. På nettsiden www.oppdragfuglekasse.no kan du finne mye spennende faktainformasjon om forskjellige fugler … (Norsk Ornitologisk Forening)