Lurer du på om det er de samme tjeldene som kommer tilbake der du bor, år etter år? Sjansene for det er store. Vadefugler returnerer ofte til samme hekkeområde. Tjelden er dessuten en art som kan bli meget gammel, slik som denne nordlendingen. #tjeldenerkommet #åretsfugl https://www.nrk.no/nordland/fant-tjeld-som-har-levd-helt-siden-oddvar-bra-brakk-staven-1.13743714 (Norsk Ornitologisk Forening)