Det nærmer seg hekketid havørna, som gjerne legger eggene i siste halvdel av mars eller begynnelsen av april. Havørna hekker nå langs det meste av kysten vår. Da passer det fint å høre mer om Nord-Europas største rovfugl, som kan blir opptil 50 år gammel. Lytt og lær av Jan Erik Røer på NRK P1+: url Foto: Martin Eggen (Norsk Ornitologisk Forening)