Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 2017

Annonser:

Mye dårlig vær og moderate fangstforhold ga nok sitt utslag på fangstantallene på NOFs fuglestasjoner på Jomfruland og Lista i 2017, som var lavere enn snittet for flere arter. I årsrapporten, som nå kan lastes ned her fra våre nettsider, ser vi også nærmere på observasjonstallene for en del sjøfuglarter.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar