Seniorforsker Sylvie Benestad blir ansvarlig ekspert for det nye referanselaboratoriet innen CWD. -… (Veterinærinstituttet)