Mye dårlig vær og moderate fangstforhold ga nok sitt utslag på fangstantallene på NOFs fuglestasjoner på Jomfruland og Lista i 2017, som var lavere enn snittet for flere arter. I årsrapporten, som nå kan lastes ned her fra våre nettsider, ser vi også nærmere på observasjonstallene for en del sjøfuglarter. (Norsk ornitologisk forening)