EU vurderer forbud mot blyammunisjon – hva gjør Norge?

Annonser:

Den 5. mars i år sendte NOF en forespørsel til regjeringen om utfasing av blyammunisjon ved all form for jakt. Etter at EU har satt i gang prosesser for å hindre spredningen av bly, samtidig som det er kommet nye undersøkelser som dokumenterer skadevirkningene på bl.a. kongeørn, er handling påkrevd.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar