Nordre Øyeren og Sørumsneset IBA (Norsk ornitologisk forening)

Rett sør for Lillestrøm sentrum finnes et av landets største våtmarksområder. Området er dannet av løsmasser der Nitelva, Leira og …

Les resten »

23 organisasjoner krever at Stortinget styrker klimaloven (WWF-Norge)

23 organisasjoner har samlet seg bak tre krav som vil styrke den norske klimaloven.  I dag har det vært høring …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Ta hensyn til fuglene i hekketiden! (Norsk ornitologisk forening)

I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge igjen, etter å ha overvintret i varmere land. Nå …

Les resten »

Oljesmurt er ikke lurt (WWF-Norge)

Denne kronikken er skrevet av havmiljørådgiver Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond og ble publisert av Fiskeribladet Fiskaren 28. april …

Les resten »

Ta hensyn til fuglene i hekketiden!

I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge igjen, etter å ha overvintret i varmere land. Nå …

Les resten »

Med sans for god byggekunst (Norsk ornitologisk forening)

Med sine fint konstruerte skålformede reir laget av en blanding av leire og spytt kan man ikke nekte for taksvalens …

Les resten »

Utvalgte dyrebilder

hest hund-3 hund_0 kattunge morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9 morsomme-dyr

Dyr er morsomme