– Veterinærinstituttet har i dag mottatt prøver fra ni hester på hesteklinikken på NMBU Veterinærhøg… (Veterinærinstituttet)