I tillegg til undersøkelser gjøres det skadebegrensende tiltak for å sikre fiskebestandene i elva. … (Veterinærinstituttet)