Radiosendere ga bivirkninger hos bjørner (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Studien er viktig for å bedre dyrevelferden hos ville dyr som merkes. Vi håper den bidrar til at a… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar