Studien er viktig for å bedre dyrevelferden hos ville dyr som merkes. Vi håper den bidrar til at a… (Veterinærinstituttet)