Grønne eikenøtter kan inneholde høye konsentrasjoner av giftstoff tanniner. Foto: Colourbox Eikefor… (Veterinærinstituttet)