K L I M A I R A S K E N D R I N G De raske klimaendringene er farlige, og nå begynner vi virkelig å (Norsk Ornitologisk Forening)

K L I M A I R A S K E N D R I N G De raske klimaendringene er farlige, og nå begynner vi virkelig å se resultatene av dem. Sammen med omfattende ødeleggelser av leveområder, som er hovedårsaken til at 40 % av verdens fuglearter er i tilbakegang, utfordrer de oss alle […]

Les resten »

Fortsatt uklart hva som forårsaket fiskedøden i Homla i Trøndelag (Veterinærinstituttet)

Etter å ha mottatt rapport om død fisk i Homla tirsdag 16. oktober, iverksatte Fylkesmannen i Trønd… (Veterinærinstituttet)

Les resten »

Nytt tilfelle av Salmonella Typhimurium påvist hos hest (Veterinærinstituttet)

-De undersøkelsene som vi har gjort bekrefter at bakterien som vi har funnet på hesteklinikken på NM… (Veterinærinstituttet)

Les resten »

Tamkatt eller huskatt (Felis silvestris catus) er et lite rovepattedyr i kattefamilien. Det er av … (Norsk Ornitologisk Forening)

Tamkatt eller huskatt (Felis silvestris catus) er et lite rovepattedyr i kattefamilien. Det er av mange også kjent som katt, pus, pusekatt og kattepus. Vitenskapelig har tamkatten også blitt kalt F. s. domesticus. Den regnes som en variant av afrikansk villkatt (F. s. lybica), som altså regnes som tamkattens progenitor. Katten kan ha vært husdyr […]

Les resten »

Tamkatt eller huskatt (Felis silvestris catus) er et lite rovepattedyr i kattefamilien. Det er av … (Norsk Ornitologisk Forening)

Tamkatt eller huskatt (Felis silvestris catus) er et lite rovepattedyr i kattefamilien. Det er av mange også kjent som katt, pus, pusekatt og kattepus. Vitenskapelig har tamkatten også blitt kalt F. s. domesticus. Den regnes som en variant av afrikansk villkatt (F. s. lybica), som altså regnes som tamkattens progenitor. Katten kan ha vært husdyr […]

Les resten »

Styrket teori om at skrantesjuke (CWD) i Norge ikke kommer fra Nord-Amerika (Veterinærinstituttet)

Lite som tyder på at smitten på villrein i Nordfjella har kommet fra Nord-Amerika. Foto: Agnete Bru… (Veterinærinstituttet)

Les resten »

Styrket teori om at skrantesjuke (CWD) i Norge ikke kommer fra Nord-Amerika (Veterinærinstituttet)

Lite som tyder på at smitten på villrein i Nordfjella har kommet fra Nord-Amerika. Foto: Agnete Bru… (Veterinærinstituttet)

Les resten »

Fuglevenner på Island gjør det de kan for å redde lundene, og lundeunger på avveie i landsbyene får (Norsk Ornitologisk Forening)

Fuglevenner på Island gjør det de kan for å redde lundene, og lundeunger på avveie i landsbyene får stell før de slippes fri. Godt jobbet av de frivillige – se en video til å bli glad av! url Foto: Håvard Eggen (Norsk Ornitologisk Forening)

Les resten »

Fuglevenner på Island gjør det de kan for å redde lundene, og lundeunger på avveie i landsbyene får (Norsk Ornitologisk Forening)

Fuglevenner på Island gjør det de kan for å redde lundene, og lundeunger på avveie i landsbyene får stell før de slippes fri. Godt jobbet av de frivillige – se en video til å bli glad av! url Foto: Håvard Eggen (Norsk Ornitologisk Forening)

Les resten »

Fantasifull spådom fra pelsdyrnæringen (Dyrevernalliansen)

Å avvikle pelsdyrnæringen vil koste 2,3 milliarder kroner, påstår pelsdynæringen – Fantasifulle tall, og ikke et konstruktivt bidrag i debatten, svarer Dyrevernalliansen. (Dyrevernalliansen)

Les resten »

Eikenøtter kan være giftige for dyr (Veterinærinstituttet)

Grønne eikenøtter kan inneholde høye konsentrasjoner av giftstoff tanniner. Foto: Colourbox Eikefor… (Veterinærinstituttet)

Les resten »

Under halvparten av oss bruker refleks (Newswire Dyr)

Antall drepte og skadde fotgjengere er mer enn halvert de siste ti årene. Hadde flere av oss brukt refleks, kunne tallet vært enda lavere. >> (Newswire Dyr)

Les resten »