Under halvparten av oss bruker refleks (Newswire Dyr)

Annonser:

Antall drepte og skadde fotgjengere er mer enn halvert de siste ti årene. Hadde flere av oss brukt refleks, kunne tallet vært enda lavere. >> (Newswire Dyr)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar