Antall drepte og skadde fotgjengere er mer enn halvert de siste ti årene. Hadde flere av oss brukt refleks, kunne tallet vært enda lavere. >> (Newswire Dyr)