Dyrenyheter

Jula er tiden for å skjemme bort dem man er glad i, og det gir mye glede tilbake. Gir du fuglene … (Norsk Ornitologisk Forening)

Jula er tiden for å skjemme bort dem man er glad i, og det gir mye glede tilbake. Gir du fuglene ekstra mat i jula? https://www.fremover.no/debatt/fugler/jul/tid-for-a-skjemme-bort-fuglene/o/5-17-490042 (Norsk Ornitologisk Forening)

Dyrenyheter

Dine forslag er ønsket: Hvem bør få NOFs priser for 2019?

Hvem blir Årets Fossekall 2019? Og hvem får Fuglevernprisen? Prisene skal deles ut på NOFs årsmøte ved Saltstraumen i Bodø 27. april neste år, og vi ber deg som har forslag til kandidater om å sende dette inn til NOF før 1. februar. De som gjør en omfattende innsats for foreningen og fuglevernet skal hedres!

Dyrenyheter

Dine forslag er ønsket: Hvem bør få NOFs priser for 2019? (Norsk ornitologisk forening)

Hvem blir Årets Fossekall 2019? Og hvem får Fuglevernprisen? Prisene skal deles ut på NOFs årsmøte ved Saltstraumen i Bodø 27. april neste år, og vi ber deg som har forslag til kandidater om å sende dette inn til NOF før 1. februar. De som gjør en omfattende innsats for foreningen og fuglevernet skal hedres! […]

Dyrenyheter

Det eksisterer gode, fornybare alternativer til omfattende vindkraftutbygging på land. Vi kan satse (Norsk Ornitologisk Forening)

Det eksisterer gode, fornybare alternativer til omfattende vindkraftutbygging på land. Vi kan satse på energieffektivisering og sparing, og ruste opp eksisterende vannkraftverk. Slik får vi mer energi fra allerede utbygde vassdrag. Vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder er uakseptabelt. Signer oppropet om du er enig – si ja til norsk natur. http://bevarkystogfjell.no (Norsk Ornitologisk Forening)

Dyrenyheter

NOF påklager skadefellingstillatelse i Levanger kommune: Skogn Maritime Forening har etter søknad … (Norsk Ornitologisk Forening)

NOF påklager skadefellingstillatelse i Levanger kommune: Skogn Maritime Forening har etter søknad fått innvilget fellingstillatelse på måker (gråmåke og/eller svartbak) ved Holsand i Levanger. Vi mener vilkårene i skadefellingsforskriften ikke er oppfylt, og reagerer på at kommunen gir tillatelse til skyting på et sviktende grunnlag. url Foto: John Stenersen (Norsk Ornitologisk Forening)

Dyrenyheter

Støtte til to nye forskningsprosjekter i HAVBRUK (Veterinærinstituttet)

Årsaker til svinn i oppdrettsnæringen Seniorforsker Britt Bang Jensen ved Veterinærinstituttet skal … (Veterinærinstituttet)

Dyrenyheter

NOF påklager skadefellingstillatelse i Levanger kommune

Skogn Maritime Forening har etter søknad fått innvilget fellingstillatelse på fire måker (gråmåke og/eller svartbak) ved Holsand i Levanger. NOF mener vilkårene i skadefellingsforskriften ikke er oppfylt, og reagerer på at kommunen gir tillatelse til skyting på et sviktende grunnlag.

Dyrenyheter

Et varsko for Slettnes naturreservat i Finnmark

Mye tyder på at menneskelig påvirkning truer de viktige fuglebestandene i Slettnes naturreservat i Finnmark. NOF avd. Finnmark ber nå om at en revisjon av forvaltningsplanen adresserer problemstillingene effektivt, og at det vurderes nødvendige strakstiltak for å bedre situasjonen før hekkesesongen 2019.

Dyrenyheter

Et varsko for Slettnes naturreservat i Finnmark (Norsk ornitologisk forening)

Mye tyder på at menneskelig påvirkning truer de viktige fuglebestandene i Slettnes naturreservat i Finnmark. NOF avd. Finnmark ber nå om at en revisjon av forvaltningsplanen adresserer problemstillingene effektivt, og at det vurderes nødvendige strakstiltak for å bedre situasjonen før hekkesesongen 2019. (Norsk ornitologisk forening)

Dyrenyheter

NOF påklager skadefellingstillatelse i Levanger kommune (Norsk ornitologisk forening)

Skogn Maritime Forening har etter søknad fått innvilget fellingstillatelse på fire måker (gråmåke og/eller svartbak) ved Holsand i Levanger. NOF mener vilkårene i skadefellingsforskriften ikke er oppfylt, og reagerer på at kommunen gir tillatelse til skyting på et sviktende grunnlag. (Norsk ornitologisk forening)

Dyrenyheter

Pelsdyroppdrettere saksøker staten (Dyrevernalliansen)

Fem pelsdyroppdrettere saksøker staten for å få fortsette, tross regjeringens beslutning om å avvikle næringen. – Et desperat forsøk, mener Dyrevernalliansen. (Dyrevernalliansen)

Page 7 of 425« First...«56789»102030...Last »