Forsker Snorre Gulla og forsker Jannicke Wiik-Nielsen har vunnet Veterinærinstituttets forskningspri… (Veterinærinstituttet)