Veterinærinstituttet vil fortette å utvikle kunnskap om god dyrehelse, slik at vi kan fortsette å h… (Veterinærinstituttet)