Nye norske fuglenavn (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Norsk navnekomité for fugl (NNKF) har hatt møte 10.-11.11.2018 hvor oppdateringer i henhold til den systematikk som følges, Clements Checklist, ble gjennomgått. Oppdateringene for 2018 gjelder 36 artssplittelser og fem nybeskrevne arter som her får offisielle, anbefalte, norske navn. Dessuten har en utdødd art fått navn. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar