Vindkraftverk utgjør enorme inngrep i naturen, og det er all grunn til å sette spørsmålstegn om hvor miljøvennlig vindkraftverk i norsk utmark er. Resultatene etter 12 år med etterundersøkelser på Smøla i Møre og Romsdal gir grunn til bekymring, og viser hvor fatalt en ugunstig lokalisering kan bli. I tillegg til 90 havørner (60 prosent av dem voksne fugler) har det siden undersøkelsene startet i … (Norsk Ornitologisk Forening)