Hurra for Adresseavisen og Trondheim kommune! Mye galt har vært gjort, men her tar man de viktige mudderfjærene og gruntvannsområdene i forsvar. Av største betydning for fuglelivet, og de truede sjøfugl- og våtmarksartene spesielt. På tide med effektive nasjonale grep Ola Elvestuen: restene av marin våtmark må berges. #fuglevern https://www.adressa.no/meninger/leder/2018/12/18/P%C3%A5-tide-%C3%A5- … (Norsk Ornitologisk Forening)