Ett av de tydeligste trekkene ved fugleforekomstene nordpå vår og forsommer i 2018, var de mange svarthalespovene som besøkte landsdelen. Siden dette er en art som kan hekke ved utvalgte lokaliteter, var det knyttet spenning til om den gode forekomsten kunne gi sitt utslag i flere hekkinger dette året.