Vi har funnet de aller viktigste områdene for fugler i Norge. Hvor de er, kan du se her: url Nå er det 40 år siden BirdLife International startet arbeidet med en kartlegging Important Bird and Biodiversity Area (IBA-er). Totalt finnes det 12 000 slike områder i verden, og bevaringen av dem er ansett som et minimum for å sikre verdens fuglearters overlevelse på sikt. https://www.birdlife.org/worl … (Norsk Ornitologisk Forening)