Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning på villfisk har oppsummert og rapportert staus f… (Veterinærinstituttet)