2018 er et mellomår hvor det kun gis en statusoppdatering. Det skal gjøres en ny og mer omfattende v… (Veterinærinstituttet)