Ett av de tydeligste trekkene ved fugleforekomstene nordpå vår og forsommer i 2018, var de mange … (Norsk Ornitologisk Forening)

Ett av de tydeligste trekkene ved fugleforekomstene nordpå vår og forsommer i 2018, var de mange svarthalespovene som besøkte regionen. Siden dette er en art som kan hekke ved utvalgte lokaliteter, var det knyttet spenning til om den gode forekomsten kunne gi sitt utslag i flere hekkinger i år. Les mer: url Foto: Jon Olav Larsen (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar