Dyrenyheter

Tamkatt eller huskatt (Felis silvestris catus) er et lite rovepattedyr i kattefamilien. Det er av … (Norsk Ornitologisk Forening)

Tamkatt eller huskatt (Felis silvestris catus) er et lite rovepattedyr i kattefamilien. Det er av mange også kjent som katt, pus, pusekatt og kattepus. Vitenskapelig har tamkatten også blitt kalt F. s. domesticus. Den regnes som en variant av afrikansk villkatt (F. s. lybica), som altså regnes som tamkattens progenitor. Katten kan ha vært husdyr […]

Dyrenyheter

Styrket teori om at skrantesjuke (CWD) i Norge ikke kommer fra Nord-Amerika (Veterinærinstituttet)

Lite som tyder på at smitten på villrein i Nordfjella har kommet fra Nord-Amerika. Foto: Agnete Bru… (Veterinærinstituttet)

Dyrenyheter

Styrket teori om at skrantesjuke (CWD) i Norge ikke kommer fra Nord-Amerika (Veterinærinstituttet)

Lite som tyder på at smitten på villrein i Nordfjella har kommet fra Nord-Amerika. Foto: Agnete Bru… (Veterinærinstituttet)

Dyrenyheter

Fuglevenner på Island gjør det de kan for å redde lundene, og lundeunger på avveie i landsbyene får (Norsk Ornitologisk Forening)

Fuglevenner på Island gjør det de kan for å redde lundene, og lundeunger på avveie i landsbyene får stell før de slippes fri. Godt jobbet av de frivillige – se en video til å bli glad av! url Foto: Håvard Eggen (Norsk Ornitologisk Forening)

Dyrenyheter

Fuglevenner på Island gjør det de kan for å redde lundene, og lundeunger på avveie i landsbyene får (Norsk Ornitologisk Forening)

Fuglevenner på Island gjør det de kan for å redde lundene, og lundeunger på avveie i landsbyene får stell før de slippes fri. Godt jobbet av de frivillige – se en video til å bli glad av! url Foto: Håvard Eggen (Norsk Ornitologisk Forening)

Dyrenyheter

Fantasifull spådom fra pelsdyrnæringen (Dyrevernalliansen)

Å avvikle pelsdyrnæringen vil koste 2,3 milliarder kroner, påstår pelsdynæringen – Fantasifulle tall, og ikke et konstruktivt bidrag i debatten, svarer Dyrevernalliansen. (Dyrevernalliansen)

Dyrenyheter

Eikenøtter kan være giftige for dyr (Veterinærinstituttet)

Grønne eikenøtter kan inneholde høye konsentrasjoner av giftstoff tanniner. Foto: Colourbox Eikefor… (Veterinærinstituttet)

Dyrenyheter

Under halvparten av oss bruker refleks (Newswire Dyr)

Antall drepte og skadde fotgjengere er mer enn halvert de siste ti årene. Hadde flere av oss brukt refleks, kunne tallet vært enda lavere. >> (Newswire Dyr)

Dyrenyheter

Fiskedød i elva Homla i Trøndelag (Veterinærinstituttet)

I tillegg til undersøkelser gjøres det skadebegrensende tiltak for å sikre fiskebestandene i elva. … (Veterinærinstituttet)

Dyrenyheter

Fiskedød i elva Homla i Trøndelag (Veterinærinstituttet)

I tillegg til undersøkelser gjøres det skadebegrensende tiltak for å sikre fiskebestandene i elva. … (Veterinærinstituttet)

Dyrenyheter

Ny salmonellamistanke på hesteklinikken på NMBU (Veterinærinstituttet)

– Veterinærinstituttet har i dag mottatt prøver fra ni hester på hesteklinikken på NMBU Veterinærhøg… (Veterinærinstituttet)

Dyrenyheter

Veterinærinstituttet skal bidra til mindre antibiotikabruk i Thailand (Veterinærinstituttet)

Prosjektet skal blant annet kartlegge og dokumentere hva slags kunnskap og holdninger svinerøkterne… (Veterinærinstituttet)

Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.