NOF har siden 1957 bidratt til å sette fuglevern på kartet. Vi har vært sentral i å foreslå verneplaner og opprette naturreservater over hele landet. Vi har gjennom årtier korrigert og vært både en vaktbikkje og støttespiller til forvaltningen. Mange naturinngrep er ikke gjennomført blant annet takket være NOF, og vi kan trygt si at uten NOF ville norsk natur vært fattigere. Vi jobber mot konkrete … (Norsk Ornitologisk Forening)

NOF har siden 1957 bidratt til å sette fuglevern på kartet. Vi har vært sentral i å foreslå verneplaner og opprette naturreservater over hele landet. Vi har gjennom årtier korrigert og vært både en vaktbikkje og støttespiller til forvaltningen. Mange naturinngrep er ikke gjennomført blant annet takket være NOF, og vi kan trygt si at uten NOF ville norsk natur vært fattigere. Vi jobber mot konkrete … (Norsk Ornitologisk Forening)