Dette er faglig sett en utrolig dårlig beslutning av Miljødirektoratet. Det fører til store … (Norsk Ornitologisk Forening)

Dette er faglig sett en utrolig dårlig beslutning av Miljødirektoratet. Det fører til store lidelser for fugler (!), og det ødelegger balansen i økosystemene de settes ut i 🙁 Etisk og moralsk sett en praksis som fortjener strykkaraktèr. (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar