Fugletrekket fortsetter å fascinere… Selv om brorparten av trekkfuglene våre forlengst har forlatt landet, er livet fortsatt spennende for den som er glad i fugler. Denne brunvarsleren i Vestfold er bare fjerde funn i Norge, og følger fugler på Utsira, Rogaland okt. 2005 og Stadt, Sogn og Fjordane nov. 2014 og okt. 2015. Fuglen, som har hekkeutbredelsen i Asia, var i tilsynelatende god form. Lyk … (Norsk Ornitologisk Forening)