Dyrenyheter

Tøft liv for granmeisene: Ingen av de lavest rangerte fuglene overlevde den første vinteren. Ingen … (Norsk Ornitologisk Forening)

Tøft liv for granmeisene: Ingen av de lavest rangerte fuglene overlevde den første vinteren. Ingen av fuglene som ikke fant en flokk, ble sett etter den første vinteren heller. https://gemini.no/2018/11/uten-flokken-dor-granmeisa/ (Norsk Ornitologisk Forening)

Dyrenyheter

Påvisning av PD-virus ved filtrering av sjøvann (Veterinærinstituttet)

I prosjektene Biosikkerhet i fiskeoppdrett og SAFEGUARD ved Veterinærinstituttet er det et mål å et… (Veterinærinstituttet)

Dyrenyheter

Mens klima- og miljøminister Ola Elvestuen er i Egypt på FNs naturtoppmøte, kjemper … (Norsk Ornitologisk Forening)

Mens klima- og miljøminister Ola Elvestuen er i Egypt på FNs naturtoppmøte, kjemper naturvernorganisasjonene en innbitt kamp for å redde truet natur her hjemme. Presset på truede arter og naturtyper er stort som følge av veibygging, vindkraftutbygging, hyttebygging og ødeleggelse av våtmark. En omkjøringsvei på Karmøy har satt regjeringens troverdighet kraftig på spill. Klarer man […]

Dyrenyheter

Skal ta knekken på skjeggkreet (Newswire Dyr)

Norske forskere jakter en effektiv bekjempelsesmetode mot skjeggkre. Resultatene hittil er lovende. >> (Newswire Dyr)

Dyrenyheter

Unormal atferd hos hjortevilt (Veterinærinstituttet)

Eldre elgku med silbenssvulst, som er synlig som en pelskledt kul mellom øynene. Foto: Veterinærins… (Veterinærinstituttet)

Dyrenyheter

Tatt med på råd for utvikling av overvåking i India (Veterinærinstituttet)

Veterinærinstituttet bidrar til Indias arbeid med å utvikle et system for overvåkning av antibiotik… (Veterinærinstituttet)

Dyrenyheter

S J E L D E N H E T S D R Y S S Stor oppstandelse i Rogaland i går, da Kjell R. Mjølsnes og Simon … (Norsk Ornitologisk Forening)

S J E L D E N H E T S D R Y S S Stor oppstandelse i Rogaland i går, da Kjell R. Mjølsnes og Simon Rix oppdaget en storskrikørn! Mange heldige fikk sett fuglen, som fortsatt er på plass i dag. Selv om vi nærmer oss advent fortsetter sjeldenhetene å strømme inn […]

Dyrenyheter

Bare en skjære? (NOAH – for dyrs rettigheter)

Høsten 2016 anmeldte NOAH- for dyrs rettigheter mannen som tok livet av en skjære ved bruk av rottefelle. Saken endte opp i retten, hvor mannen ble dømt for forholdet, og NOAH ser dette som en viktig prinsipiell seier som tydeliggjør at man ikke kan gjøre hva man vil med ville dyr. (NOAH – for dyrs […]

Dyrenyheter

Norge brukte flest forsøksdyr av alle land i Europa (Dyrevernalliansen)

Norge brukte mange millioner flere forsøksdyr enn de andre landene i Europa i 216. Årsaken var oppdrettsnæringen. (Dyrevernalliansen)

Dyrenyheter

Skrantesjuk elg fra Flesberg i Buskerud hadde flere plager (Veterinærinstituttet)

Feltbilde av den skrantesjuke elgkua som også fikk påvist silbenstumor. Foto: Nils Ivar Røraas Ette… (Veterinærinstituttet)