Ikke bare-bare med landbasert oppdrett mener NOF og Naturvernforbundet, som kjemper mot industrialisering av skjærgården i Nordland. Dersom landbaserte prosjekter skal være en del av en bærekraftig utvikling for oppdrettsindustrien, må slike legges til ferdig regulerte arealer med lave naturverdier. https://www.an.no/debatt/oppdrett/naringsliv/et-gigantiske-feilgrep-landbasert-oppdrett-i-gildeskal … (Norsk Ornitologisk Forening)

Ikke bare-bare med landbasert oppdrett mener NOF og Naturvernforbundet, som kjemper mot industrialisering av skjærgården i Nordland. Dersom landbaserte prosjekter skal være en del av en bærekraftig utvikling for oppdrettsindustrien, må slike legges til ferdig regulerte arealer med lave naturverdier. https://www.an.no/debatt/oppdrett/naringsliv/et-gigantiske-feilgrep-landbasert-oppdrett-i-gildeskal … (Norsk Ornitologisk Forening)