En topphegre er for første gang registrert i Norge. At det skulle skje oppunder advent, og det i Tromsø havn, kom nok overraskende på de fleste. Topphegra hekker i kolonier i våtmarksområder i Sør-Europa, østover gjennom de vestre deler av Asia og i Afrika. Heldigvis ser det ut som om fuglen finner nok av småfisk. Bra er det, energi kan den trenge i det kalde nordnorske været. Foto: Ann Karin Gaas … (Norsk Ornitologisk Forening)

En topphegre er for første gang registrert i Norge. At det skulle skje oppunder advent, og det i Tromsø havn, kom nok overraskende på de fleste. Topphegra hekker i kolonier i våtmarksområder i Sør-Europa, østover gjennom de vestre deler av Asia og i Afrika. Heldigvis ser det ut som om fuglen finner nok av småfisk. Bra er det, energi kan den trenge i det kalde nordnorske været. Foto: Ann Karin Gaas … (Norsk Ornitologisk Forening)