Vi trenger hjelp fra hesteeiere og veterinærer til et forskningsprosjekt på hudbetennelser nederst … (Veterinærinstituttet)